Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

tractable
07:28
1632 d366 450
tractable
07:22
4473 8eb5 450
Reposted fromczajnikq czajnikq viaNorkNork NorkNork
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
tractable
07:22
0521 f635
Reposted fromGIFer GIFer viaflauschig flauschig
tractable
07:17
Reposted fromFlau Flau viafoxgallagher foxgallagher

August 26 2017

tractable
07:01
tractable
06:52
7995 da6c 450
Reposted fromepidemic epidemic viapralina pralina
tractable
06:52

Switzerland.

tractable
06:45

August 25 2017

tractable
18:26
Laguna Beach, USA
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaBeatNick BeatNick
tractable
18:25
Reposted fromFlau Flau
tractable
18:20
Reposted fromDennkost Dennkost viaTabsla Tabsla

August 17 2017

tractable
16:42
4132 8444 450
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viafeniculum feniculum
tractable
16:41
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapinkdress pinkdress
tractable
16:39
7598 2225 450
Reposted fromkarahippie karahippie viakorzi korzi
tractable
16:37
8239 2942 450
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viajethra jethra
tractable
16:35
2981 7b8b 450
tractable
16:35

July 04 2017

tractable
18:00
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viakremdobuzi kremdobuzi

July 03 2017

tractable
21:12

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
tractable
20:36
9342 20cb 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahope24 hope24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...