Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

tractable
19:30

Nie kupujmy
nieba
na kredyt,
nie planujmy
szczęścia
ni biedy,
nie grajmy w dwa życia jak w kości,
tylko dajmy, dajmy, dajmy się zaskoczyć miłości

— jak zwykle bezbłędna Osiecka.
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viadlaczegonie dlaczegonie
tractable
19:15
5979 8753 450
Reposted fromkrzysk krzysk viaribsyss ribsyss
tractable
19:14

March 19 2017

tractable
17:06
6384 aaef 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viawhalem whalem

March 18 2017

12:05
6773 7753 450

March 15 2017

tractable
19:28
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisseverything misseverything
tractable
19:23
9627 289d 450
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viadziza dziza

March 13 2017

16:23
tractable
16:23
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
09:27

March 12 2017

tractable
14:22
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaas kaas
tractable
09:29
0323 da67 450
Reposted fromnaelienn naelienn viakaas kaas
tractable
09:28
6734 96be 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viappieguskaa ppieguskaa
tractable
09:26
8130 6590 450
Reposted fromkarahippie karahippie viakaas kaas

March 10 2017

tractable
13:24
tractable
13:19
8559 7904 450
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaButarou Butarou
tractable
13:18

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viasiostrzanakalka siostrzanakalka
13:17
7803 43b4 450

cooncomic:

11. Adult

You did it! Now panic.

tractable
12:54
Reposted fromshakeme shakeme viaplaydirty playdirty
11:49
5814 0b32 450

bohoindie:

mountain

Reposted fromdzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl