Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

tractable
18:00
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viakremdobuzi kremdobuzi

July 03 2017

tractable
21:12

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
20:47
1897 ef87 450
Reposted fromturquoise turquoise viamalamalza malamalza
tractable
20:36
9342 20cb 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahope24 hope24
tractable
20:30
7598 2225 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaFrauS FrauS
tractable
20:22
3904 a54e 450
Reposted fromspring-flow spring-flow viaFrauS FrauS
20:20
20:09
3569 9778 450
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaeihwazz eihwazz
tractable
20:03
7482 d55d 450
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaeihwazz eihwazz
20:02
19:59
4332 2f9b 450

spacepaints:

ponderation:

Untitled by Nathan Dumlao

Follow me on insta: hswiftart 

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaeihwazz eihwazz

June 27 2017

tractable
16:34
7175 5c69 450
Reposted fromsiegmunda siegmunda viavalardohaeris valardohaeris
tractable
16:17
2527 50a6 450
tractable
14:48
4050 3f34 450
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgetme dontforgetme
tractable
14:48
1908 1f57 450
Reposted fromahora ahora viavalardohaeris valardohaeris
14:47
8466 1bf2 450
Reposted fromryoina ryoina viadontforgetme dontforgetme
tractable
14:45
1256 fcec 450
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viaPsaiko Psaiko
14:38
8366 8440 450
Reposted fromKZavi KZavi viastonerr stonerr
tractable
14:37
8851 1af3 450
Reposted fromoutoflove outoflove viaelusive elusive
tractable
14:36
8066 1335 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl