Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

tractable
19:26
4536 349a 450
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viacampaigner campaigner
tractable
18:58
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viahappy25 happy25
18:53
5160 7f6d 450
Reposted fromfreakish freakish viasom3thingwild som3thingwild

May 18 2017

20:51
6917 572c 450

unboxingearth:

Castle on an island in Ireland

Reposted frombwana bwana viaizyde izyde
tractable
20:47
4878 7e69 450
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
tractable
20:46
6449 020c 450
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaanisiowe aanisiowe
tractable
20:34
5737 8641 450
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaecrivain ecrivain
20:33
6626 32b3 450
tractable
20:32
0633 0e74 450
Reposted fromlyapics lyapics viaxer xer

May 16 2017

12:35
2014 a5b5 450
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viaszszsz szszsz

May 15 2017

tractable
20:45
8449 f57c
ukroję sobie kawałek
Reposted fromusual usual viaSilentForest SilentForest
tractable
20:45
tractable
20:43
8155 9c08 450
Reposted fromcalifornia-love california-love viaenide enide
tractable
20:42
20:27
tractable
20:27
7795 7a85 450
Reposted fromdusix dusix viatiredeveryday tiredeveryday
tractable
20:26
9416 22d4 450
Reposted fromdontbemad dontbemad viahouda houda
tractable
20:25
tractable
20:22
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viateberlash teberlash
tractable
20:14
1816 144a 450
Reposted fromhagis hagis viavalardohaeris valardohaeris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl