Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

tractable
11:24
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viadzieciak12 dzieciak12

April 13 2017

tractable
20:13
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Krall, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 via3u3a 3u3a
tractable
19:48
8175 7805
always too sober
tractable
19:48
0919 df73 450
Side-by-side comparison of the Berlin and Pyongyang metros, both of which run the same train
Reposted fromfightling fightling viawhoville whoville
19:46
5746 eb55 450
Reposted fromerial erial viainfimite infimite
19:46
7182 b293 450
Reposted fromfuckblack fuckblack viaimmortale immortale
tractable
19:45
19:44
4043 4db3 450
Reposted fromblutelf blutelf viakaakashy kaakashy
tractable
19:43
7534 2e6f 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
tractable
19:43
6231 ed51 450
Reposted fromsiegmunda siegmunda vialaluna laluna
19:42
tractable
19:41
7102 7e3b 450
Reposted frompulperybka pulperybka viasiedem siedem

April 08 2017

tractable
21:25
3970 f912 450
Reposted bySkydelanskrzacikwithoutendbansheunicornsforeverhysterielucidumintervallum
tractable
14:22
0171 8b85 450
Reposted fromkaiee kaiee viaCaptain-Chaos Captain-Chaos

April 05 2017

07:43
tractable
07:40
2520 710b 450
Reposted fromdelain delain viaonnomnom onnomnom

April 03 2017

13:25
3777 8f45
tractable
07:32
1444 90f9 450
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaasan29 asan29
tractable
07:29
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaasan29 asan29
tractable
07:26
Wszystko zaczyna się od zaskakujących porównań. Jeśli zgromadzisz wystarczająco duży zasób wystarczająco zróżnicowanej wiedzy, analogie będą się pojawiać nawet częściej, niż byś chciał; niczym natrętne muchy, powracają, choć odganiane. Nakładające się  na siebie obrazy, astygmatyczne prześwietlenia, jak wówczas, gdy jednym okiem spoglądam w głąb jądra galaktyki, drugim - na twarz Sjanny. Tak rodzą się w umyśle ekscentryczne symetrie.
— J. Dukaj "Extensa"
Reposted fromquo quo viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl